01 jun 2012 17:37

Bijdrage van het ICDO aan de beleidsvisie duurzame ontwikkeling

De Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO) heeft haar bijdrage tot de federale beleidsvisie voor duurzame ontwikkeling op lange termijn afgerond. De ministerraad neemt er akte van en vraagt minister van Duurzame Ontwikkeling Steven Vanackere deze aan het parlement voor debat voor te leggen.

De bijdrage van het ICDO vormt samen met het advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) en de werkzaamheden van de Task Force Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau een van de elementen voor het parlementaire debat. Na het debat en op basis van de bijdrage van het georganiseerde middenveld, vertegenwoordigd in de FRDO, zal de regering de langetermijnvisie zelf in het najaar vaststellen.
De bijdrage van het ICDO kwam tot stand met bijdragen van alle federale overheidsdiensten. Samen hebben ze in functie van onder andere internationale engagementen die België is aangegaan, de doelstellingen voor 2050 voorgesteld. Het parlementaire debat wordt vooropgesteld door de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.