26 feb 2021 18:33

Bijdrage voor het tot verbruik uitslaan van aardolieproducten voor APETRA

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed tot bekrachtiging van het koninklijk besluit betreffende de bijdrage voor het tot verbruik uitslaan van aardolieproducten om de werkingskosten van APETRA – de maatschappij die de strategische olievoorraden in België beheert – te kunnen dekken. 

Het voorontwerp beoogt in de eerste plaats het koninklijk besluit van 12 juni 2020 te bekrachtigen tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 dat de berekening- en inningswijze van de bijdrage voor APETRA bepaalt. Dit koninklijk besluit bepaalt de hoogte van de bijdrage vanaf het derde kwartaal 2020 voor geregistreerde aardoliemaatschappijen.

Daarnaast voorziet het voorontwerp in de opheffing van artikel 1, §4, van het ministerieel besluit van 27 december 1978 over de inschrijving van de personen die optreden in de bevoorradingsketen van het land en van de verbruikers in aardolie en aardolieproducten.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 12 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 tot bepaling van de berekening- en inningwijze van de bijdrage voor APETRA en tot opheffing van het artikel 1, § 4, van het ministerieel besluit van 27 december 1978 betreffende de inschrijving van de personen die optreden in de bevoorradingsketen van het land en van de verbruikers in aardolie en aardolieproducten