27 apr 2007 17:00

Bijdrage ziekteverzekering

Berekening van de aanvullende bijdrage ziekteverzekering na terugkeer uit het buitenland

Berekening van de aanvullende bijdrage ziekteverzekering na terugkeer uit het buitenland

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte voorstelde over de aanvullende bijdrage voor de ziekteverzekering. Het ontwerp neutraliseert het verblijf in het buitenland wanneer de gerechtigde zijn recht op ziekteverzekering behoudt. Tot nu toe kon het zijn dat hij een aanvullende bijdrage moest betalen voor de periode dat zijn inschrijving werd verlengd terwijl hij in het buitenland was. Het ontwerp wijzigt het kb van 3 juli 1996 dat de wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen uitvoert. (gecoördineerd op 14 juli 1994)