12 mei 2000 17:00

Bijdragen veevoedersector aan Fonds voor schadeloosstelling van landbo
uwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis