04 apr 2003 17:00

Bijeenroeping van de kiescolleges

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Federale Wetgevende Kamers en bijeenroeping van de nieuwe Federale Wetgevende Kamers.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Federale Wetgevende Kamers en bijeenroeping van de nieuwe Federale Wetgevende Kamers.

De kiescolleges van alle kiesomschrijvingen worden dus bijeengeroepen op 18 mei 2003 tussen 8 en 13 uur in de kieskantons waar er met papier wordt gestemd en tussen 8 en 15 uur daar waar er elektronisch wordt gestemd. De nieuwe Kamer van Volksvertegenwoordigers en de nieuwe Senaat worden op donderdag 5 juni 2003 opgeroepen voor de eerste vergadering na de verkiezingen.