16 jun 2020 14:18

Bijgewerkte financieringsbehoeften en financieringsplan voor 2020

Bijgewerkte financieringsbehoeften en financieringsplan voor 2020

Het Agentschap van de Schuld heeft zijn financieringsplan voor 2020 gewijzigd na een heronderzoek van de toegenomen financieringsbehoeften van het Koninkrijk als gevolg van de Covid-19-crisis. De netto financieringsbehoeften van de federale overheid in 2020 worden nu geraamd op 39.89 miljard euro, wat neerkomt op een stijging van 8.48 miljard euro ten opzichte van de actualisering van 17 april 2020.

Als gevolg daarvan zouden de bruto financieringsbehoeften in 2020 stijgen tot 60.35 miljard euro.

Het Agentschap van de Schuld is nu van plan om 49.00 miljard euro aan financieringsinstrumenten op middellange en lange termijn uit te geven. Hiervan zou de OLO-uitgifte 46.50 miljard euro bedragen. In totaal bedraagt de langetermijnfinanciering tot op vandaag 31.19 miljard euro, wat betekent dat er in de rest van het jaar nog 17.81 miljard euro moet worden gefinancierd.

Het Agentschap van de Schuld volgt de uitvoering van het Europees instrument voor de tijdelijke ondersteuning van werkloosheidsrisico's in noodsituaties (SURE) op de voet. Als het Agentschap ervoor zou kiezen om binnen dit kader te lenen, dan zal het financieringsplan wellicht worden aangepast omdat er minder in de markt moet worden geleend.

Wat de schuld op korte termijn betreft, wordt nu verwacht dat het uitstaande bedrag van de schatkistcertificaten in de loop van het jaar met 10.0 miljard euro zal stijgen. De nettowijziging van de andere schuld op korte termijn zou 1.35 miljard euro bedragen.