01 apr 1999 17:00

Bijkomend personeel voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelin
gen en staatlozen