07 nov 2014 11:52

Bijkomend uitstel indiening belastingaangifte

De Minister van Financiën verleent bijkomend uitstel van indiening van aangifte tot en met 14 november 2014 omdat er nog altijd problemen zijn bij Fedict.

Het federaal ICT-platform, dat niet afhangt van de FOD Financiën, beheert de identificatie voor de toegang tot alle federale elektronische toepassingen waaronder Tax-on-web.

Voorbije week waren er tal van onderbrekingen bij dat platform.

De aangiften in de personenbelasting via Tax-on-web van burgers die een beroep doen op een mandataris moesten oorspronkelijk ingediend zijn tegen 31 oktober. Die termijn werd verleden week een eerste keer verlengd tot 7 november.

De Minister van Financiën Johan Van Overtveldt verleent dit bijkomend uitstel om de mandatarissen in staat te stellen de aangiften van hun klanten tijdig in te dienen.