02 jun 2017 18:24

Bijkomende bijdrage aan de "loan account" van de Poverty Reduction and Growth Trust

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met het leveren van een bijkomende bijdrage aan de "loan account" van de Poverty Reduction and Growth Trust door de Nationale Bank van Belkgië met staatswaarborg.

De ministerraad stemt in met de opening van een kredietlijn door de Nationale Bank van België (NBB) ten voordele van Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) door middel van een bijkomende bijdrage aan de "loan account" van het Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) voor een bedrag van 350 miljoen STR. 

De PRGT is het concessionele financieringsinstrument bij uitstek van het IMF om beter tegemoet te komen aan de behoeften van de lage inkomenslanden. In België moeten bijdragen aan de "loan account" ter beschikking gesteld worden in de vorm van een door de Nationale Bank van België (NBB) toegestane kredietlijn met staatswaarborg.