06 okt 2008 13:24

Bijkomende maatregelen nemen om op een duurzame wijze de solvabiliteit van Fortis Bank te waarborgen

In het verlengde van het akkoord dat op zondag 28 september 2008 werd gesloten over de participatie van de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse overheid in de Fortis-groep heeft de Belgische regering, in overleg met de Luxemburgse regering, beslist bijkomende maatregelen te nemen om op een duurzame wijze de solvabiliteit van Fortis Bank te waarborgen. Deze maatregelen zullen de bank de nodige middelen verschaffen voor haar ontwikkeling, die gericht zal zijn op de basisactiviteiten die haar succes hebben bepaald. Deze maatregelen stroken perfect met het engagement dat de Belgische regering heeft genomen tegenover de spaarders en de klanten. Ze komen ook tegemoet aan haar bekommernis om de werkgelegenheid binnen de Fortis-groep te vrijwaren.

 

Als gevolg van deze maatregelen zal een vooraanstaande Europese bank, BNP Paribas, ervoor zorgen dat Fortis Bank Belgium kan blijven voortbestaan en zich verder kan ontwikkelen, en dit samen met de Belgische overheid.

Het gaat om de volgende maatregelen:

 • De regering heeft, via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), een akkoord gesloten over het verwerven van de resterende effecten van Fortis Bank Belgium die eigendom zijn van Fortis-groep voor een bedrag van 4,7 miljard euro. Ten gevolge van deze transactie bezit de Belgische overheid 99,93% van Fortis Bank België. Voorts is de regering met BNP Paribas overeengekomen om 75% van haar participatie in Fortis Bank Belgium af te staan tegen nieuwe door BNP Paribas uit te geven aandelen ter waarde van 8,25 miljard euro.
   
 • Tot slot werd overeengekomen dat een portefeuille van gestructureerde producten met een waarde van 10,4 miljard euro door Fortis Bank Belgium zal worden overgedragen aan een in het leven te roepen financiële structuur die voor 24% door de Belgische Staat, voor 10% door BNP Paribas en voor 66% door Fortis-groep zal worden aangehouden en gefinancierd.
   
 • BNP Paribas zal van de Fortis-groep de Belgische verzekeringsactiviteiten van de Fortis-groep kopen (Fortis Insurance Belgium).

 

Deze maatregelen hebben de volgende gevolgen:

 • Aangezien Fortis Bank Belgium opgenomen wordt in een vooraanstaande groep, met name BNP Paribas, en de Belgische overheid in BNP Paribas een aanzienlijke participatie verwerft, wordt een duurzame oplossing geboden voor de toekomst van Fortis Bank Belgium. Op die manier worden de belangen van de spaarders en de klanten optimaal beschermd. Zo bevestigt de regering haar engagement om ervoor te zorgen dat geen enkele klant of spaarder in de kou blijft staan.
 • Vanuit het oogpunt de werkgelegenheid te vrijwaren, heeft de regering ervoor geopteerd een partner te kiezen die in België niet sterk aanwezig is in het segment van particuliere klanten.
   
 • Er werd een doeltreffende oplossing gevonden die geen belangrijke budgettaire weerslag inhoudt.

 

De regering heeft er ook voor gezorgd een billijke oplossing te vinden voor de belangen van de kleine aandeelhouders. Ten gevolge van deze operaties behoudt de Fortis-groep Fortis Insurance International en behoudt ze eveneens 66% in de vennootschap waarin de gestructureerde producten worden aangehouden. Bovendien krijgt de Fortis-groep de opbrengst uit de verkoop van Fortis Insurance Netherland en Fortis Insurance Belgium.