24 jul 2020 15:24

Bijkomende middelen voor de implementatie van de Single Digital Gateway-verordening

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Administratieve Vereenvoudiging Philippe De Backer akte van het meerjarenoverzicht van vereiste bijkomende middelen voor de implementatie van de Single Digital Gateway (SDG)-verordening op het federale en interbestuurlijke niveau.

SDG kadert in de implementatie van de Europese strategie voor een digitale eengemaakte markt. De verordening trad in werking op 11 december 2018 en omvat drie luiken: een informatieluik, een procedureluik en een assistentieluik. De Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) is belast met de algemene nationale coördinatie van de implementatie ervan.

Het informatie- en assistentieluik dient gerealiseerd te worden tegen december 2020. Een uitzondering hierop is voorzien voor gemeentelijke instanties, die slechts tegen eind 2022 aan alle informatievereisten moeten voldoen. Eind 2023 moet België ook voldoen aan het procedureluik. De betrokken procedures begeleiden een aantal belangrijke levensmomenten voor zowel burgers als bedrijven en moeten volledig online doorlopen kunnen worden.

Om te voldoen aan de implementatietermijnen van de SDG-verordening, geeft de ministerraad groen licht voor:

  • de toekenning van de nodige bijkomende middelen voor 2020
  • de structurele financiering van het SDG-programma vanaf 2021 via een interdepartementale SDG-provisie, waar alle bijkomende werkingsmiddelen voor het federale niveau kunnen worden voorzien