22 sep 2023 15:28

Bijkomende middelen voor de Universiteit van Luik in het kader van residustudies

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval akkoord met de toekenning van bijkomende financiële middelen voor de Universiteit van Luik in het kader van residustudies met azoxystrobine in bloemkool.

Voor het betreffende project werden in februari 2020 vier residustudies met azoxystrobine in bloemkool aanbesteed om op basis van de resultaten een maximale residulimiet (MRL) te kunnen vastleggen. De opdracht werd gegund aan de Universiteit van Luik voor een bedrag van 48 859 euro.

Omwille van de weersomstandigheden waren de bloemkolen echter zeer klein op het moment van oogsten in twee van de vier studies. Dit had als gevolg dat ze niet meer voldeden aan de gestelde eisen om bruikbaar te zijn in de residustudies voor de vastlegging van een MRL. Om de twee studies opnieuw te kunnen uitvoeren, wordt een bijkomende uitgave van 12 826 euro toegekend aan de Universiteit van Luik ten laste van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.