14 apr 2009 11:43

Bijkomende uitgifte van schatkistcertificaten

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Het Agentschap van de Schuld kondigt bijkomende aanbestedingen van schatkistcertificaten aan   Als onderdeel van het economisch stimuleringsplan, heeft de Belgische regering beslist om aan de werkgevers een uitstel van 3 maanden toe te kennen voor het betalen van de bedrijfsvoorheffing, die verschuldigd is in de maanden april tot september 2009.   Dit uitstel van betaling zal gefinancierd worden d.m.v. bijkomende aanbestedingen van schatkistcertificaten.   De bijkomende aanbestedingen en aangeboden lijnen, zullen op de woensdag voorafgaand aan de aanbesteding worden medegedeeld via de pagina’s van het Agentschap van de Schuld bij Bloomberg en Reuters.   Het uitstaand bedrag van schatkistcertificaten per eind 2009, zoals geraamd in het Financieringsplan voor dit jaar, zal niet wijzigen.