09 okt 2008 16:55

Bijkomende uitgiften in schatkistcertificaten

Persmededeling van het Agentschap van de Schuld

Persmededeling van het Agentschap van de Schuld

De Belgische Schatkist geeft bijkomende schatkistcertificaten uit.

De door de regering besliste participatie in financiële instellingen zal in 2008 voornamelijk gefinancierd worden door bijkomende uitgiften van schatkistcertificaten, en wel als volgt:

1.    door een hoger bedrag uit te geven tijdens de reeds voorziene aanbestedingen van schatkistcertificaten;
2.    door eventueel extra lijnen in de aanbestedingen aan te bieden;
3.    door de mogelijkheid te voorzien om, op dinsdag, extra wekelijkse aanbestedingen te houden tijdens de maanden oktober, november en december.

In de praktijk zal tijdens de eerstkomende aanbesteding van 14 oktober een hoger bedrag uitgegeven worden en een extra lijn aangeboden worden, nl. het schatkistcertificaat met vervaldag 13 november 2008 naast de reeds aangekondigde lijnen met vervaldagen 18/12/2008, 15/01/2009 en 15/10/2009.

De bijkomende aanbestedingen en lijnen zullen de woensdag vóór de aanbesteding bekend gemaakt worden op de pagina’s van de Schatkist bij Bloomberg en Reuters.