20 apr 2012 19:51

Bijvoegsel bij het contract voor de analyse van het boekhoudstelsel van de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat ermee akkoord met de firma CEGEKA een bijvoegsel te tekenen bij het contract voor de analyse van het boekhoudstelsel van de Regie der Gebouwen.

Er moeten dringende werken worden uitgevoerd in afwachting van de gunning van een nieuwe overheidsopdracht.