22 dec 1995 16:00

Bijzonder krediet aan de gemeenten voor eigendommen die vrijgesteld zi
jn van onroerende voorheffing