23 okt 1998 17:00

Bijzonder krediet voor gemeenten met eigendommen vrijgesteld van onroe
rende voorheffing