10 jan 2003 16:00

Bijzondere evaluatie van de ontwikkelingssamenwerking

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de oprichting van een dienst "Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking".

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de oprichting van een dienst "Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking".

Evaluatie speelt een essentiële rol in de kwaliteitsverbetering van de ontwikkelingssamenwerking. De ontwikkelingssamenwerking is een complexe onderneming met een diversiteit aan partners en "operatoren" op verschillende niveaus en met een grote verscheidenheid aan doelgroepen in uiteenlopende regio's van de wereld. Vandaar ook dat de evaluatiefuncties op diverse niveaus en door verschillende partners worden vervuld. De dienst "Bijzondere Evaluatie" kan evaluaties uitvoeren over alle Belgische ODA uitgaven (officiële ontwikkelingshulp), dus ook die van andere Federale Overheidsdiensten. De klemtoon van het evaluatiewerk van deze dienst ligt meer op evaluaties van thema's, sectoren, programma's en beleid. Deze dienst zoekt aansluiting bij internationale inspanningen om de impact van de hulp op de globale armoede beter te evalueren. De voor de geloofwaardigheid essentiële onafhankelijkheid moet verzoend worden met het respect van de dienst Bijzondere Evaluatie voor evaluatieprincipes van het Ontwikkelingscomité van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De selectie van een Bijzonder Evaluator, die aan het hoofd staat van de dienst Bijzondere Evaluatie, zal gebeuren volgens een objectieve en transparante wervingsprocedure.