31 jan 2020 14:18

Bijzondere overeenkomst tussen Frankrijk, België, Nederland en het VK over veiligheid van treinverkeer via de Kanaalverbinding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot de bijzondere overeenkomst tussen Frankrijk, België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk over veiligheidsvraagstukken over de treinen via de vaste Kanaalverbinding goed.

In het kader van het project voor de uitbreiding van Eurostar tot Nederland wordt gewerkt aan een herziening van het driepartijenakkoord (BE, FR en VK) van 1993 over het treinverkeer dat de Kanaalverbinding gebruikt en de lopende grenscontroles. De bedoeling is om tot een vierpartijenakkoord te komen dat ook Nederland zal integreren. Dit driepartijenakkoord voorziet dat de vragen over beveiliging van het treinverkeer gevat worden door bijzondere akkoorden. Het doel van België is om het vierpartijenakkoord en bijzondere overeenkomst over veiligheid op dezelfde dag te ondertekenen.

De ministerraad machtigt de minister van Mobiliteit om de bijzondere overeenkomst te ondertekenen. Hij gaat eveneens akkoord met de voorlopige toepassing ervan, indien de ratificatie niet tijdig afgerond is voor de inwerkingtreding van de nieuwe treinverbinding tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Bijzondere Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de treinen via de vaste Kanaalverbinding