10 okt 2003 17:00

Binnenkomst of verblijf op het grondgebied

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Groothertogdom Luxemburg en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, en de Federale Regering van de Federale Republiek Joegoslavië betreffende de terug- en overname van personen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst of verblijf op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende Staat, en het uitvoeringsprotocol en zijn bijlagen 1
tot 8 (*).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Groothertogdom Luxemburg en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, en de Federale Regering van de Federale Republiek Joegoslavië betreffende de terug- en overname van personen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst of verblijf op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende Staat, en het uitvoeringsprotocol en zijn bijlagen 1 tot 8 (*).

Deze Overeenkomst heeft tot doel de terug- en overname te regelen door de respectievelijke overeenkomstsluitende partijen van de personen die niet of niet meer voldoen aan de op het grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen geldende voorwaarden voor binnenkomst of verblijf. De Overeenkomst betreft zowel eigen onderdanen, die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden van binnenkomst of verblijf van de verzoekende partij, als onderdanen van derde landen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst of verblijf van de verzoekende partij wanneer kan bewezen worden of aannemelijk gemaakt worden dat ze vanuit het grondgebied van de aangezochte partij rechtstreeks op het grondgebied van de verzoekende partij zijn binnengekomen. De doorgeleiding van de onderdanen van derde landen is eveneens mogelijk. (*) ondertekend te Belgrado op 19 juli 2002.