18 feb 2011 11:41

Binnenlandse zaken

Reglementering van de bescherming tegen ioniserende stralingen uit weesbronnen

Reglementering van de bescherming tegen ioniserende stralingen uit weesbronnen

De ministerraad heeft op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom een reglementering goedgekeurd die bescherming biedt tegen ioniserende stralingen uit weesbronnen.

Ioniserende stralingen komen niet enkel voor in de nucleaire sector. Ook andere sectoren zoals de afval- en de recyclagesector worden geconfronteerd met nucleair afval. Om de bevolking hiertegen te beschermen, heeft het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle samen met de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen en de gewestelijke overheden een globale aanpak uitgewerkt. Ze bestaat uit reglementering, opleiding en informatie voor betrokken werknemers en sectoren. en een oplossing voor de financiering van de verwijdering van weesbronnen.

Het is de bedoeling om een detectienetwerk op te bouwen dat radioactieve bronnen en voorwerpen tijdig opspoort, om te vermijden dat ze in de niet-nucleaire afvalbeheer of de recyclagesector terechtkomen.

De meetpoorten zullen het belangrijkste instrument zijn om nucleair afval te detecteren. Hun gebruik wordt verplicht in bepaalde sectoren. Tegelijkertijd komt er een strenge controle op het gebruik ervan. Een aantal maatregelen regelen de afvoer van radioactieve stoffen. Wanneer geen verantwoordelijke kan worden gevonden, geldt een specifieke financiële regeling voor het beheer en de behandeling van de weesbronnen.

De reglementering is conform de Europese regelgeving terzake: richtlijn 2003/122/euratom.

(*) ontwerp van kb betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen.