18 feb 2011 11:41

Ministerraad van 18 februari 2011

De ministerraad vergaderde op vrijdag 18 februari 2011 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme

De ministerraad vergaderde op vrijdag 18 februari 2011 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme

De ministerraad nam volgende beslissingen: