18 feb 2011 11:41

Infrabel en NMBS

Wijziging van de statuten van Infrabel en de NMBS

Wijziging van de statuten van Infrabel en de NMBS

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die de wijzigingen van de statuten van Infrabel en de NMBS bekrachtigen.

  • Infrabel: de buitengewone algemene vergadering van 23 december 2010 heeft besloten de maatschappelijke zetel te wijzigen en het maatschappelijk kapitaal te verhogen naar aanleiding van de uitgifte van nieuwe aandelen
  • NMBS: de buitengewone algemene vergadering van 31 januari 2011 heeft besloten het maatschappelijk kapitaal te verhogen door inbreng in geld om de goederenactiviteiten te herstructureren