18 feb 2011 11:41

Wetboek van de inkomstenbelasting

Vereenvoudigde aangifte uitgebreid

Vereenvoudigde aangifte uitgebreid

De ministerraad heeft op initiatief van minister van Financiën Didier Reynders en de staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Financiën Bernard Clerfayt de vereenvoudigde aangifte van de inkomstenbelasting uitgebreid en bestendigd (*).

De vereenvoudigde aangifte is een voorstel van belastingaangifte die vooraf is ingevuld. Het pilootproject werd in 2010 gestart en wordt nu uitgebreid tot belastingplichtigen die geen andere inkomsten moeten aangeven dan pensioenen, werkloosheidsuitkeringen  en andere uitkeringen.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 178 van het KB/WIB '92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte.