18 feb 2011 11:41

EBWO

Tweede algemene kapitaalverhoging van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling

Tweede algemene kapitaalverhoging van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling

België zal deelnemen aan de tweede algemene kapitaalverhoging van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO).  Daartoe zal minister van Financiën Didier Reynders, eveneens gouverneur van de EBWO, op vraag van de ministerraad een inschrijvingsaanvraag voor 20 529 opvraagbare aandelen bij de bank indienen. In totaal werden 22 833 aandelen aan België toegekend. De EBWO zal het te storten bedrag voor haar rekening nemen via een transfer uit de reserves naar de eigen middelen.   

De inschrijving kadert in de kapitaalsverhoging van 10 miljard euro waartoe de bank in de lente van 2010 overging om de gevolgen van de financiële crisis op te vangen. 10% hiervan moet door de inschrijvers gestort worden, maar het bedrag wordt integraal gedekt door een transfer uit de reserves.

De EBWO werd in 1980 opgericht om de economische en sociale ontwikkeling te bevorderen van de landen van de vroegere Sovjet Unie en haar satelietlanden, door de privé sector te promoten en door financieringen toe te kennen aan landen die zich ertoe verbinden de markteconomie, de democratie en de rechtstaat te promoten.