18 feb 2011 11:41

Commissie voor de toegang en het hergebruik van bestuursdocumenten

Vervanging van een effectief lid van de Commissie voor de toegang en het hergebruik van bestuursdocumenten

Vervanging van een effectief lid van de Commissie voor de toegang en het hergebruik van bestuursdocumenten

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van eerste minister Yves Leterme om een effectief lid van de Commissie voor de toegang en het hergebruik van bestuursdocumenten, sectie openbaarheid van bestuur, te vervangen (*).

Mevrouw Frédérique Malherbe wordt vanaf 1 januari 2011 benoemd tot effectief lid ter vervanging van mevrouw Arlette Henrotte, die met pensioen gaat en wiens mandaat ze voleindigt.

(*) ontwerp van kb.