18 feb 2011 11:41

Regie der gebouwen

Dossiers van de Regie der Gebouwen

Dossiers van de Regie der Gebouwen

De ministerraad heeft twee dossiers goedgekeurd over de Regie der Gebouwen en heeft de minister van Financiën Didier Reynders opgedragen om:

  • een akkoord te sluiten met de NMBS-holding over de afbraak van het zeestation in Oostende. Het dossier over de eigendomstitel van de terreinen waarop het gebouw staat, wordt voorgelegd aan het overlegcomité van de federale regering
  • een ruiltransactie tussen de federale overheid en de NV Sopima te tekenen voor twee kleine percelen in de Bosstraat in Hasselt