18 feb 2011 11:41

Landsverdediging

Beziging van militairen buiten de krijgsmacht

Beziging van militairen buiten de krijgsmacht

De ministerraad gaat akoord met een ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Landsverdediging Pieter De Crem voorstelde over de beziging van militairen buiten de krijgsmacht.

Het ontwerp bepaalt welke militairen in aanmerking komen om buiten de krijgsmacht gebezigd te worden. Zo kan Landsverdediging snel ervaren militairen ter beschikking stellen van openbare diensten zonder een definitieve overdracht te moeten overwegen. De beziging is echter beperkt tot militairen van het actief kader die 45 jaar zijn of ouder en die niet op minder dan een jaar van het pensioen verwijderd zijn. 
Het voorstel bepaalt eveneens de toelagen die deel uitmaken van de loonkost en die ten laste zijn van de werkgever van de militair.

Het ontwerp wordt voor advies aan de raad van state overgemaakt.