18 feb 2011 11:41

Gezondheidszorg

Tussenkomst van het RIZIV in nationale preventieve vaccinatiecampagnes vastgelegd

Tussenkomst van het RIZIV in nationale preventieve vaccinatiecampagnes vastgelegd

De ministerraad heeft de tussenkomst van het Rijksinsituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering  in de nationale preventieve vaccinatiecampagnes voor 2011-2012 vastgelegd (*).

De tussenkomst wordt vastgesteld op basis van een jaarlijkse begrotingsenveloppe van 28 924 000 euro. Hiervan is 16 499 000 bestemd voor de Vlaamse Gemeenschap en 12 425 000 euro voor de Franse en Duitstalige gemeenschappen. Voor 2011-2012 wordt de tussenkomst betaald in de vorm van een voorschot van 75% en een saldo, berekend op basis dit voorschot, de begrotingsenveloppe en de facturen van het jaar in kwestie.

De tussenkomst geldt voor de vaccins die opgenomen zijn in de vaccinatiekalender van de Hoge Gezondheidsraad, behalve voor het vaccin tegen het rotavirus en het humaan papillomavirus (HPV).

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

(*) ontwerp van kb op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx.