18 feb 2011 11:41

Landsverdediging

Memorandum of understanding: samenwerking over digitale geografische informatie tussen de landen van de Benelux

Memorandum of understanding: samenwerking over digitale geografische informatie tussen de landen van de Benelux

De ministerraad heeft kennis genomen van het memorandum of understanding over de samenwerking over digitale geografische informatie tussen de landen van de Benelux dat de eerste minister voor de federale regering heeft ondertekend.

Het memorandum harmoniseert de aanpak van digitale geografische informatie en haar toepassingen binnen de Benelux-landen. Het heeft als doel om structurele afspraken te maken om de inzichtelijkheid, beschikbaarheid en interoperabiliteit van digitale geoinformatie over specifieke thema's te bekomen. Het memorandum kwam tot stand door een werkgroep onder impuls van de secretariaat-generaal van de Benelux.

De memorandum of understanding voert de richtlijn inspire  2007/2/EG uit.