18 feb 2011 11:41

Landsverdediging

Overheidsopdracht voor Landsverdediging

Overheidsopdracht voor Landsverdediging

De ministerraad heeft minister van Landsverdediging Pieter De Crem de toelating gegeven om een overheidsopdracht te gunnen via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor het onderhoud van een specifiek telecommunicatiesysteem.