18 feb 2011 11:41

FAVV

Overeenkomst tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, Dierengezondheidszorg Vlaanderen en Association régionale de santé et d'identification animale

Overeenkomst tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, Dierengezondheidszorg Vlaanderen en Association régionale de santé et d'identification animale

De ministerraad heeft op initiatief van minister van Landbouw Sabine Laruelle een algemene overeenkomst goedgekeurd tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en de Association régionale de santé et d'identification animale (ARSIA). 

Het gaat om een algemene overeenkomst die de taken in detail omschrijft die het FAVV toevertrouwt aan de twee erkende verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten. De twee verenigingen voeren opdrachten voor het FAVV uit die gaan van ondersteunende opdrachten, (bv registratie en identificatie van dieren in SANITEL) tot de uitvoering van bestrijdingsprogramma's voor dierenziektes.  De overeenkomst loopt voor vijf jaar en neemt grotendeels de taken over die ze in 2010 al uitvoerden.