18 feb 2011 11:41

Landsverdediging

Internationale uitvoeringsovereenkomst soldaatsystemen

Internationale uitvoeringsovereenkomst soldaatsystemen

De ministerraad heeft een internationale uitvoeringsovereenkomst goedgekeurd voor de gezamenlijke BENELUX-aankoop van soldaatsystemen (voorreeks) in het kader van een overheidsopdracht voor Landsverdediging. 

Met de overeenkomst wil Landsverdediging SMART-vesten en 'C4I for vehicle' aankopen samen met Nederland en Luxemburg. De ministerraad van 24 december 2010 had aan minister van Landsverdediging Pieter De Crem gevraagd om het uitvoeringsbesluit aan de raad voor te leggen.  Het dossier zal nogmaals aan de ministerraad worden voorgelegd voor de definitieve gunning van de opdracht.