27 apr 2007 17:00

Binnenschepen

Ecologische normen voor vaartuigen om een geldige herbelegging te kunnen zijn

Ecologische normen voor vaartuigen om een geldige herbelegging te kunnen zijn

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de ecologische normen vastlegt waaraan vaartuigen moeten voldoen om een geldige herbelegging te kunnen zijn in het kader van de vrijstelling van meerwaarden verwezenlijkt op binnenschepen. Het ontwerp is een voorstel van minister van Financiën Didier Reynders.