16 jan 2004 18:00

Biobrandstoffen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en van Mevrouw Freya Van den Bossche , Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, verleende de de Ministerraad zijn goedkeuring aan het voorstel tot omzetting van de Europese richtlijn 2003/30 van 8 mei 2003 ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en van Mevrouw Freya Van den Bossche , Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, verleende de de Ministerraad zijn goedkeuring aan het voorstel tot omzetting van de Europese richtlijn 2003/30 van 8 mei 2003 ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer.

Deze richtlijn heeft tot doel in elke lidstaat het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen als vervanging van dieselolie of benzine in het vervoer te bevorderen, teneinde bij te dragen tot doelstellingen op het gebied van klimaatverandering, milieuvriendelijke voorzieningszekerheid en bevordering van hernieuwbare energiebronnen. Biobrandstoffen zijn vloeibare of gasvormige tranportbrandstoffen die gewonnen worden uit biomassa. De oorsprong van deze biomassa is zeer divers. Het kan gaan om de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval. De regering zal onmiddellijk onderhandelingen aanvatten met de sector met het doel om, op dezelfde wijze als gebeurde voor de zwavelarme brandstoffen, vanaf 2005 een biobrandstof op de markt te brengen die voldoet aan de percentages van de richtlijn en dit tegen een prijs die lager is dan deze van de andere brandstoffen.