24 feb 2006 16:00

Biobrandstoffen

Vrijstelling van accijnzen op biobrandstoffen

Vrijstelling van accijnzen op biobrandstoffen

De Ministerraad keurde een aantal maatregelen goed die verband houden met de vrijstelling van accijnzen op biobrandstoffen. Het gaat om koolzaadolie van de GN-code 1514 die gebruikt wordt als motorbrandstof in een nichemarkt of voor het openbaar vervoer. De vrijstelling van accijnzen bepaald in artikel 32 van de programmawet van 11 juli 2005 (*), treedt in werking op 3 april 2006. De personen en maatschappijen die in dat artikel bedoeld zijn moeten zich laten erkennen door de adminstratie der douane en accijnzen, volgens de procedure die de Minister van Financiën heeft vastgesteld. Bij hun aanvraag tot erkenning moeten ze een beslissing tot afwijking voegen. De Ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit betreffende biobrandstoffen goed. Het is een voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van financiën. (*) vervangen door de programmawet van 27 december 2005.