30 apr 2019 13:05

Biodiversiteit en klimaat kunnen niet afzonderlijk worden aangepakt

Dat is de boodschap van Belgische experten en van het evaluatierapport van het Intergouvernementeel platform voor wetenschap en beleid inzake biodiversiteit en ecosysteemdiensten (IPBES) dat binnenkort wordt gepubliceerd. Dit platform is een netwerk van experten gespecialiseerd in biodiversiteit en vormt het equivalent van het IPCC, het Intergouvernementeel Klimaatpanel.


Meer dan 150 experten uit 50 verschillende landen hebben het evaluatierapport opgesteld om wereldwijd een doeltreffender beleid en acties ter bestrijding van het verlies aan biodiversiteit in de komende tien jaar te bepalen. De plenaire vergadering van het IPBES begon gisteren op het hoofdkantoor van de UNESCO in Parijs. Van 29 april tot 4 mei 2019 zullen vertegenwoordigers van de lidstaten het rapport afronden, dat op 6 mei zal worden gepubliceerd.
Biodiversiteit en de diensten die de natuur levert, spelen een doorslaggevende rol bij de uitvoering van het Akkoord van Parijs over klimaatverandering en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's). Het biodiversiteitsverlies kan het realiseren van deze doelstellingen aanzienlijk belemmeren.
Professor Jean-Pascal van Ypersele (UCLouvain), voormalig vice-voorzitter van het IPCC, bevestigt dit: "Het is een klimatoloog die het u zegt: de biodiversiteitscrisis is minstens even ernstig als de klimaatcrisis. Zoals het IPBES-rapport op briljante wijze bevestigt, is de klimaatverandering een steeds belangrijkere factor in de erosie van de biodiversiteit. Omgekeerd kunnen gezonde ecosystemen bijvoorbeeld bijdragen aan een betere opname van CO2 uit de atmosfeer of aan het voorkomen van overstromingen. We hebben dus alle belang bij een gecoördineerde aanpak van het klimaat en de biodiversiteit."


Andere Belgische experten bestuderen en evalueren de gezondheidstoestand van de biodiversiteit en de manier waarop zij een antwoord biedt op fundamentele kwesties. Hilde Eggermont, de coördinatrice van het Belgische biodiversiteitsplatform die de Belgische delegatie in Parijs leidt, merkt op: "Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en menselijk welzijn zijn nauw met elkaar verbonden. Klimaatverandering heeft een grote invloed op ecosysteemfuncties en -diensten (de bijdrage van de natuur aan de mens). Biodiversiteit kan ook een oplossing zijn om zich aan te passen aan de klimaatverandering (bijvoorbeeld door genetische diversiteit) of om deze te reguleren. Het is dus onmogelijk om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan zonder actie te ondernemen op het gebied van klimaatverandering, net zoals het onmogelijk is om klimaatverandering tegen te gaan zonder actie te ondernemen op het gebied van biodiversiteitsverlies.”


Ines Verleye van het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid leidt de Belgische delegatie tijdens de werkvergaderingen en plenaire sessies georganiseerd in het kader van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit ("COP Biodiversiteit"). Ze merkt op: "Waar de hoogdringendheid van het klimaatprobleem stilaan erkend wordt, is dit nog veel te weinig het geval voor de biodiversiteitscrisis, terwijl die minstens een even grote en urgente bedreiging is voor ons overleven op deze planeet. Biodiversiteitsverlies en klimaatverandering versterken ook elkaar. Het is omwille van hun gezamenlijke dreiging en wederzijdse versterking een absolute voorwaarde om beide problemen tegelijk en coherent aan te pakken."
  
Meer info over het IPBES en het werk van de plenaire vergadering in Parijs: www.ipbes.net

Contact:
Jan Eyckmans, woordvoerder van de FOD Volksgezondheid, jan.eyckmans@health.fgov.be , + 32 (0) 495 25 47 24.