28 mrt 2003 16:00

Biological Resource Centre

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, ging de Ministerraad akkoord met de realisatie van een Belgisch "Biological Resource Centre" (BRC).

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, ging de Ministerraad akkoord met de realisatie van een Belgisch "Biological Resource Centre" (BRC).

Het gaat om de verlenging van een aantal projecten, die gefinancierd worden door de federale overheid, in het kader van de onderzoeksprogramma's van de DWTC (*). Deze projecten, beperkt tot 2003, zijn de volgende: - de Belgische gecoördineerde verzamelingen van micro-organismen, BCCM; - het Belgische knooppunt van het Europees netwerk in moleculaire biologie (European Molecular Biology Network, EMB-net): Belgian EMB-net Node of BEN - het Belgisch knooppunt van de Global Biodiversity Information Facility, BeBIF - het Belgisch biodiversiteitsplatform, BBPF. Deze projecten, waarbij in totaal 57 onderzoekers tewerkgesteld worden, worden verdergezet binnen de grenzen van de budgettaire enveloppe die aan de onderzoeksprogramma's van de DWTC werd toegekend. De coördinatie van deze activiteiten zal hen bovendien toelaten om het label van "Biological Resource Centre, BRC" te bekomen, dat uitgewerkt werd op het niveau van de OESO. Een BRC is een belangrijke infrastructuur ter ondersteuning van het onderzoek en de ontwikkelingen in twee domeinen die een zeer belangrijke economische waarde vertegenwoordigen, namelijk de levenswetenschappen en de biotechnologie. (*) DWTC: Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden