09 jul 2004 17:00

BIRB

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de Regie der Gebouwen toelaat om in naam en voor rekening van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) renovatiewerken uit te voeren.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de Regie der Gebouwen toelaat om in naam en voor rekening van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) renovatiewerken uit te voeren.

Het gaat om de renovatie van een gebouw gelegen in de Trierstraat 82, 1040 Brussel, waarvan het BIRB eigenaar is. De eerste fase bestaat uit de renovatie van sanitaire installaties. De werken in de eerste fase worden geschat op 103.321,75 euro.