12 feb 2010 10:47

BIRD

Aanvullend protocol tussen België en de Internationale bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling

Aanvullend protocol tussen België en de Internationale bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het aanvullend protocol tussen België en de Internationale bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (Brussel, 28 februari 2005).

Het protocol tussen België en de BIRD, aanvullend bij het akkoord van 1999, plaatst de ambtenaren van het verbindingsbureau van de BIRD in Brussel op voet van gelijkheid met de ambtenaren van de andere internationale organisaties in België. Op het vlak van de fiscale voorrechten bekomen ze  een vrijstelling bij eerste installatie. Dat betekent dat ze voortaan bij het opnemen van hun functie in België gedurende een periode van twaalf maanden vrijgesteld zijn van btw en douanerechten voor de aankoop van een eerste wagen, meubels en goederen die nodig zijn voor de inrichting van hun woning. Dat geldt enkel indien ze vóór hun indiensttreding niet in België verbleven.

De voorrechten van het verbindingsbureau van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (BIRD) in België worden geregeld door het verdrag van de Verenigde naties inzake de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde instellingen van 21 november 1947 en het akkoord tussen het Koninkrijk België en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling inzake de vestiging in België van een Verbindingsbureau van deze organisatie van 26 april 1999.