01 apr 2004 19:00

Blauw meer op straat

De Ministerraad heeft een aantal maatregelen getroffen voor een betere politieaanwezigheid in de straten.

De Ministerraad heeft een aantal maatregelen getroffen voor een betere politieaanwezigheid in de straten.

Het gaat hoofdzakelijk om een beter gebruik van de beschikbare mankrachten en om een grotere mobiliteit.