11 mrt 2005 16:00

BLEU

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie en Buitenlandse Handel, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, dat instemt met de overeenkomst (*) inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en Servië-Montenegro.

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie en Buitenlandse Handel, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, dat instemt met de overeenkomst (*) inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en Servië-Montenegro.

De overeenkomst, die erop gericht is de economische samenwerking tussen de betrokken landen te versterken, bevat onder meer bepalingen met betrekking tot de rechtvaardige en billijke behandeling van investeringen, een vlugge en adequate schadeloosstelling bij onteigening, alsook de vrije overmaking van inkomsten. Ze voorziet ook in een procedure voor de regeling van de geschillen die kunnen ontstaan tussen een investeerder en het gastland van zijn investering, de mogelijkheid om een beroep te doen op internationale arbitrage en in een clausule ter bescherming van milieu en arbeid. Sinds oktober 1978 heeft de Nationale Delcredere Dienst steeds meer aanvragen gekregen voor het dekken van investeringen in het toenmalige Joegoslavië. (*) op 4 maart 2004 te Belgrado ondertekend.