15 okt 2004 17:00

BLEU overeenkomst met de VAE

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende de instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Verenigde Arabische Emiraten inzake de wederzijdse bevordering en de bescherming van investeringen (*).

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende de instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Verenigde Arabische Emiraten inzake de wederzijdse bevordering en de bescherming van investeringen (*).

De overeenkomst die erop gericht is de economische samenwerking tussen de betrokken landen te versterken, bevat onder meer bepalingen met betrekking tot de rechtvaardige en billijke behandeling van investeringen, een vlugge en adequate schadeloosstelling bij onteigening, alsook de vrije overmaking van inkomsten. Ze voorziet ook in een procedure voor de regeling van de geschillen die kunnen ontstaan tussen een investeerder en het gastland van zijn investering en de mogelijkheid om beroep te doen op internationale arbitrage, alsook in een clausule ter bescherming van milieu en arbeid. (*) ondertekend tijdens een Prinselijke economische zending te Dubai op 8 maart 2004