15 okt 2004 17:00

Ministerraad van 15 oktober 2004

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 15 oktober 2004, Wetstraat 16 om
11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 15 oktober 2004, Wetstraat 16 om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

In de eerste plaats had de Eerste Minister het over de beslissing aangaande de gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouwsector en over de maatregelen die men nam als gevolg van de hoge prijzen van de petroleumproducten. Deze maatregelen, waaronder de oprichting van een sociaal stookoliefonds, die de meest kansarme gezinnen (ongeveer 200.000) zullen helpen, zijn vanaf 1 oktober van kracht. Hij benadrukte bovendien dat de koninklijke besluiten en voorontwerpen van wet over de hervorming van de NMBS zijn goedgekeurd. Daarnaast vermeldde hij het ontwerp van koninklijk besluit dat de wetgeving over het verstrekken van sterke drank en het vergunningsrecht vereenvoudigt. Ten slotte besprak hij de uitvoering van de internationale maatregelen tegen de Taliban, die voortaan in België van kracht zijn.