15 okt 2004 17:00

Geïnformatiseerd beheer van het Federaal Personeel

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, gaf de Ministerraad zijn toestemming om een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te starten met de firma Accenture voor de uitvoering van een studie over de haalbaarheid van de eventuele invoering van een geïntegreerd instrument voor het geïnformatiseerd personeelsbeheer van de FOD's (interdepartementaal e-HRM-project).

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, gaf de Ministerraad zijn toestemming om een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te starten met de firma Accenture voor de uitvoering van een studie over de haalbaarheid van de eventuele invoering van een geïntegreerd instrument voor het geïnformatiseerd personeelsbeheer van de FOD's (interdepartementaal e-HRM-project).

De firma Accenture zal een voorafgaande studie uitvoeren over de haalbaarheid, de kosten en de risico's die verbonden zijn aan de invoering van een geïntegreerd instrument voor het geïnformatiseerd beheer van het federaal personeel. De invoering van dit instrument heeft een directe impact op de kwaliteit van de dienstverlening voor de gebruiker. Een coherent en eenvormig systeem voor het gebruik en het opslaan van operationele gegevens inzake personeel zal de federale overheid ondersteunen in een modern en performant beheer van de ambtenaren. Het zogenaamde e-HRM project kadert in de modernisering van het personeelsbeheer en draagt ertoe bij: - de federale noden inzake personeelsbeheer in kaart te brengen - de personeelbewegingen onder ambtenaren te ondersteunen, de personeelsenveloppen, de personeelsrapportering en -statistieken, en het betalingsbeheer van de lonen te ondersteunen - de ambtenaren te begeleiden bij de omschakeling door middel van een interdepartementaal opleidingsprogramma. Het gaat hier om de uitbreiding van een overheidsopdracht die Accenture uitvoerde om de haalbaarheid van de invoering van een geïnformatiseerd boekhoudkundig systeem te onderzoeken.