15 okt 2004 17:00

Software ArcGis en ERDAS

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad zijn goedkeuring verleend voor het sluiten van een meerjarig contract met het bedrijf ESRI Belux N.V., om in het onderhoud van de software van de familie ArcGIS en ERDAS te voorzien.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad zijn goedkeuring verleend voor het sluiten van een meerjarig contract met het bedrijf ESRI Belux N.V., om in het onderhoud van de software van de familie ArcGIS en ERDAS te voorzien.

Tijdens de deelname aan verscheidene operaties en bij de oprichting van een satellietcentrum bleek het noodzakelijk om op korte en middellange termijn verschillende diensten van Landsverdediging uit te rusten met software van de familie ArcGIS en ERDAS. De sofware wordt gebruikt om informatie onder electronische vorm met de coalitiepartners van de NAVO te behandelen en uit te wisselen. De producten van de familie ARCVIEW (Geographics Information System) en ERDAS (software voor de behandeling van satellietbeelden) zijn NAVO standaarden en worden gebruikt op de actieterreinen waar de troepen op dit ogenblik zijn opgesteld.