15 okt 2004 17:00

Elektriciteitsmarkt

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Marc Verwilghen, Minister van Energie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Marc Verwilghen, Minister van Energie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Het voorontwerp van wet stelt een federale bijdrage in die de inkomstenderving van de gemeenten als gevolg van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt compenseert (**). Men zal bovendien bij de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas een fonds oprichten (CREG). De federale bijdrage wordt door alle beheerders van het distributienet geïnd. Ze is enkel verschuldigd voor de eerste 25.000 MWh/jaar die per afnamepunt op het distributienet worden afgenomen. De beheerders van het distributienet factureren de bijdrage aan hun klanten door. De beheerder van het distributienet is verplicht om vier maal per jaar telkens één vierde van de bijdrage door te storten aan het Fonds. De CREG staat in voor het beheren en het doorstorten van de sommen aan de gemeenten. Het voorontwerp wordt binnen een termijn van ten hoogste vijf dagen voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 29 april 1999 (**) in het kader van de uitvoering van het akkoord dat in het Overlegcomité op 22 september 2003 werd geloten.