15 okt 2004 17:00

Verstrekken van sterke drank

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende het verstrekken van sterke drank en het vergunningsrecht.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende het verstrekken van sterke drank en het vergunningsrecht.

Om de wetgeving terzake transparant te maken, heft het ontwerp alle bepalingen van het voornoemde koninklijk besluit op. De bepalingen zijn immers door de inwerkingtreding van de nieuwe wet (**) zonder voorwerp geworden. Zo worden alle bepalingen aangaande de vaststelling van de belastinggrondslag, de procedure van mededeling van de belastinggrondslag, de bezwaarprocedure tegen de belastinggrondslag en de regeling van de bezoldiging van de derde scheidsrechter opgeheven. Het ontwerp wordt binnen de vijf dagen voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 29 december 1983 tot uitvoering van de wet van 28 december 1983 (**) van 17 mei 2004, op 4 juni 2004 in het Staatblad gepubliceerd