15 okt 2004 17:00

Samenstelling technisch comité

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, heeft de Ministerraad de benoeming van de leden van het maatschappelijk middenveld voor het technisch comité goedgekeurd.

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, heeft de Ministerraad de benoeming van de leden van het maatschappelijk middenveld voor het technisch comité goedgekeurd.

Het gaat om de samenstelling van het technisch comité dat opgericht werd om een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking op te zetten voor het verwerven van emissierechten (*) door de Minister van Leefmilieu. Vier leden en vier plaatsvervangende leden werden uit het maatschappelijk middenveld aangesteld: mevr. Isabelle Chaput, mevr. Anne Panneels, mr. Bram Claeys en mr. Geert Fremout als effectief lid en mevr. Rose de Lannoy, mr. Tom Willems, mr. Stephan Vis en mevr. Brigitte Gloire als plaatsvervangend lid. Daarnaast dienen de bevoegde Ministers nog vier leden en vier plaatsvervangende leden uit de FOD's aan te stellen. (*) via JI/CDM projecten