15 okt 2004 17:00

NMBS

Op voorstel van de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit, heeft de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd (*), betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur.

Op voorstel van de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit, heeft de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd (*), betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur.

Het eerste ontwerp regelt de toestand van een aantal personeelsleden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen die naar de Federale overheidsdienst Mobiliteit en vervoer worden overgeplaatst. Het gaat om personeelsleden die de FOD Mobiliteit de technische deskundigheid zullen bieden, om bepaalde opdrachten en verantwoordelijkheden op het vlak van verificatie en toepassing van technische normen, veiligheidsregels en geschiktheid van materieel en personeel uit te oefenen. Deze deskundigheid is ook nodig om actief deel te nemen aan de ontwikkelingen die het gevolg zijn van Europese beslissingen. Het tweede ontwerp bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur door spoorwegondernemingen. Het stelt meer bepaald de inhoud van de netverklaring en de beginselen en procedures vast aangaande de toewijzing van de spoorweginfrastructuurcapaciteit en de tarifering van het gebruik van de spoorweginfrastructuur. (*) tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur